Director Global Logistics

Director Global Logistics;- Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte ca 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har cirka 6 800 anställda. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläpp. Det finns ett starkt fokus på att minska energianvändningen i samhället för att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och därigenom begränsa klimatförändringarna. Trenden är global och utvecklingen går mot striktare energikrav vilka i sin tur gynnar Systemair som investerar i utveckling av produkter med hög kvalitet, lång livslängd och, framför allt, låg energianvändning.

Koncernen utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter och lösningar globalt. Via tillverkning i många länder har vi utveckling och försäljning nära våra kunder. Totalt har Systemair 29 producerande enheter i 20 länder och fyra världsdelar.

Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag/Large Cap..se gärna www.systemair.com

GLOBAL LOGISTICS DIRECTOR

Med placering i Stockholm/Mälardalen

Vi söker en logistikdirektör till vår Global Supply Chain organisation som är intresserad av modern industriproduktion och som drivs av att utveckla organisationen, medarbetare och logistikprocesser genom ett aktivt ledarskap!

Din roll är global och du leder koncernens Logistic Council med uppdrag att vidareutveckla och effektivisera koncernens logistikprocesser end to end. Du rapporterar till VP Global Supply Chain, som i sin tur ingår i Systemairs koncernledning. Din roll är på en hög strategisk nivå med förväntan att du tillsammans med andra ska leda arbetet med att analysera, planera, utveckla, effektivisera och koordinera logistikfunktionen som omfattar hela kedjan från order till leverans i alla länder och alla anläggningar. Bl.a. arbetar du med globala projekt för att uppnå önskvärda synergieffekter, leanprocesser med optimal planering och kontroll, digitaliseringsarbete, förkortade ledtider, minskad kapitalbindning och minskad inkurans.

See also  Freelance Elixir Developer Job

Du arbetar i symbios med försäljning, inköp och produktion för att kunna vara proaktiv och effektiv i all planering. Förutom strategiskt arbete är din uppgift att förankra ut i organisationen och leda förändringsarbete som leder till konkreta och önskvärda effekter. Tillsammans med andra identifierar ni konkreta mål och nyckeltal som kommuniceras ut i verksamheten, som skapar tydlighet gällande förväntan och som följs upp strukturerat.

Du ingår i ledningsgruppen för Global Supply Chain tillsammans med ansvariga för inköp, produktion och R &D. Du leder en mindre stab med personer placerade i Mälardalen.

Tjänsten medför frekvent resande, framförallt i Europa men även i andra världsdelar.

Vi söker dig som har meriter som logistikansvarig för tillverkande företag med produktion och kunder i olika länder. Du har lyckats med uppdrag att modernisera, utveckla och effektivisera logistikfunktionen på en internationell arena och därmed uppnått förbättrade nyckeltal och mål. Du är van att leda projekt i olika strukturer och kulturer och som har landat väl. Du är van att resa och är obehindrad i engelska språket. Som person är du analytisk, strategisk, strukturerad, initiativtagande, drivande och prestigelös. Du är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer oavsett kulturer. Det är viktigt att du trivs i en entreprenöriell miljö där ständig utveckling ses som naturligt.

Systemair har antagit höga ambitioner med tydliga nyckeltal som ska uppnås på global och lokal nivå. Du kommer att kunna göra skillnad. Det här är en mycket intressant tjänst för dig som har precis den här erfarenheten och som lyckats i dina roller!

CLICK HERE TO APPLY

För mer information och inledande kontakt, ring eller maila uppdragsgivarens rekryteringskonsult på Compass, Bo Bengtsson + 46 709 713 550 [email protected]

See also  Program Officer / Administrateur ou Administratrice de programme Job 2022

Välkommen att lyssna på ett toppjobb!